Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

kezek
„A kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, eldobni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot.”
Albert Camus

Szeretnénk segítő kezet nyújtani mindenkinek, aki hozzánk fordul.
 

 

Iskolaegészségügyi szolgálat , Fót


Szolgálatunk felépítése: 2 fő iskolaorvos 3 fő iskolavédőnő

Ellátott intézmények:
• Fóti Fáy András Általános Iskola
• Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium
• Németh Kálmán Általános Iskola és AMI
• Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, AMI és Gimnázium
• Fóti Garay János Általános Iskola
• Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

székhelyünk: 2151 Fót Szent Benedek u. 15. (Egészségügyi Központ, Iskolaegészségügyi iroda)
                                                                                
Tevékenységeink:
• szűrések végzése (testi fejlettségi, érzékszervi, tisztasági, stb.)
• védőoltások beadása
• egészségnevelés
• krónikus betegek gondozása
A  19/2009 EüM.rendelet szerint a páros, tehát 2. 4. 6. 8. 10. 12. osztályok és 16. évesek kötelezettek orvosi és védőnői szűrővizsgálatra. A vizsgálat időpontjáról a szülőket írásban értesítjük, és a vizsgálat eredményéről, írásbeli leletet, értesítőt küldünk számukra, melyet alsó tagozatban az osztályfőnök, felső tagozatban a tanuló vesz át, aláírás ellenében. Szakorvosi vizsgálatokra beutalót adunk, ha szükséges.A szakorvosi vizsgálatok eredményéről minden esetben kérünk visszajelzést!
A szűrések: súly-és magasság mérést, vérnyomás mérést, bőr, tüdő, szív és ortopédiai vizsgálatot,
a pajzsmirigy vizsgálatát (4. osztálytól),  látásvizsgálatot, színlátás vizsgálatot (csak 6. osztályban),
a hallás vizsgálatát (külön alkalommal) tartalmazzák.
Az osztályvizsgálatok alkalmával az iskolaorvos a gyógytestnevelés besorolást is elvégzi, mely alól felmentés csak ortopéd szakorvos véleménye alapján lehetséges, ha szerepel a leleten „gyógytestnevelés nem szükséges” megjegyzés.
Tisztasági (tetvességi) szűrést negyedévente kötelező elvégezni. Fertőzöttség esetén mindig írásbeli értesítést küldünk a szülőknek, melynek tudomásulvételéről és a kezelés elvégzéséről írásbeli igazolást kérünk vissza. A kezelés után még 3-szor ellenőrizzük a fertőzött közösséget, illetve szükség szerint. (Természetesen a pedagógusok, vagy a szülők külön kérésére, ha lehetséges, más alkalommal is tartunk ellenőrzést.)
A védőoltásokról szintén írásbeli értesítést küldünk a szülők részére és az oltásokkal kapcsolatban csak írásban fogadunk el a szülőktől reagálást, értesítést.
A kötelező védőoltások visszautasítását jelentjük az illetékes Népegészségügyi Intézetnek, mely eljárást indíthat a szülők ellen. A védőoltások beadását a gyermek oltási könyvében (Gyermek-egészségügyi könyv) igazoljuk, beküldése az oltás napjára ezért okvetlenül szükséges!
Az iskolában csak sürgősségi ellátást, elsősegélyt tudunk nyújtani. Gyógyszeradásnál a gyermek egyéni érzékenységét figyelembe vesszük, antibiotikumot nem adunk, a beteg tanulónak a háziorvosához kell fordulnia. 
Az egészségnevelési tevékenységünket az iskolával egyeztetett rend szerint, tanórai keretben, illetve ezen kívül egészség- és sportnapokon vagy más rendezvényeken végezzük. A szűrések és a sürgősségi ellátás alkalmait is felhasználjuk egyéni egészségnevelésre.
 
Egészségnevelés témái:
• az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, elsősegély-nyújtás, betegápolás)
• egészséges életmód, táplálkozás
• káros szenvedélyek megelőzése (dohányzás, alkohol, drog)
• kamaszodás, szexuális fejlődés
• fogamzásgátlás, várandósság, szülés, abortusz
• csecsemőgondozás, szülői szerep
• önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek
A krónikus beteg gyermekek szakorvosi gondozását nyomon követjük, a gyógytestnevelési besorolásnál figyelembe vesszük.
 
Az oldal sütiket használ, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhasson