Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

kezek
„A kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, eldobni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot.”
Albert Camus

Szeretnénk segítő kezet nyújtani mindenkinek, aki hozzánk fordul.
 

 

Étkeztetés

 

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatatás, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik az önmaguknak, ill. eltartottjuknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk és egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt más módon nem tudják megoldani.

A napi étkezést munkanapokon, a háromféle módon biztosítjuk:
- helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással, feltételét a Helyi Rendelet szabályozza.

A házhoz szállított étkezőknél az ellátott egészségi állapotától függően, egyéni szükségletek, igényeknek megfelelően biztosítjuk az ellátást. Így például ágyhoz kötött, illetve végtaghiányos, mozgáskorlátozott, vagy vak, halmozottan sérült ellátott részére, az általa átadott kulccsal, bevisszük, az ételhordót szétszedjük. A havonként előre leszámlázott megrendelésekért fizetendő személyi térítési díjakat személyesen szedjük be lakásukon, mivel a szállítás feltételezi akadályoztatásukat, megkímélve az ellátottat, esetlegesen a hozzátartozót.

Igénybevételének módja: Önkéntes, kérelemre történik formanyomtatványon írásban. Az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A jelzés érkezhet hozzátartozóktól, háziorvostól, bármelyik társadalmi, állami, vallási, karitatív szervezettől telefonon vagy személyesen.

Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
- személyi igazolvány,
- TAJ kártya,
- utolsó havi nyugdíjszelvény (banki átutalás esetén számlakivonat),
- házi orvosi igazolás,

Alkalmazott dokumentumok
- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vételéhez,
- jövedelemnyilatkozat,
- igazolás az igénybe vevő egészségi állapotáról,
- megállapodás,
- étkeztetésre vonatkozó igénybe vételi napló
- étkezési nyilvántartó
- nyilvántartás az étkezést igénybe vevőkről
A jogosultságot az intézmény vezetője állapítja meg, kérelem benyújtásakor tájékozódik a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről.

Az étkezésért előre személyi térítési díjat kell fizetni, melyről számlát ad az intézmény. A térítési díj- az elfogyasztott adagszám és a megállapított térítési díj szorzata- nem haladhatja meg a z igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
A személyi térítési díjakat az intézmény vezetője állapítja meg, az intézményi térítési díjak illetve a jogosult jövedelme alapján. Ha a díjat vitatja, annak csökkentését, a polgármester határozattal állapítja meg.

Amikor valaki az étkeztetést intézményünkben veszi igénybe, lehetőséget teremtünk számára a szociális segítségnyújtásra, tanácsadásra, konzultációra, valamint egyéb gondjainak megoldására.

Az igénybe vétel esetén a térítési díj havi összegét a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni. Ételrendelés előző csütörtökön történik, módosítás heti két alkalommal lehetséges. A lemondást bejelenteni az igénybevétel megszűnését megelőző 2 munkanappal lehet, ellenkező esetben a térítési díjat meg kell fizetni.

Bízunk benne, hogy a fentiekben ismertetésre került szolgáltatásunkkal segítségére tudunk lenni.

 

Elérhetőségeink:
Cím: 2151 Fót, Hargita u. 36.
Kapcsolattartó: Horváthné Bicskei Mária Szociális segítő
Telefon: (27) 358-436, 06-70 339-64-60
E-mail: fotigondozasikozpont @ gmail.com
Honlap: www.foteszei.hu

Az oldal sütiket használ, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhasson