Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

kezek
„A kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, eldobni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot.”
Albert Camus

Szeretnénk segítő kezet nyújtani mindenkinek, aki hozzánk fordul.
 

 

Idősek klubbja


A nappali ellátást nyújtó intézmény, Idősek Klubja

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatatás hajléktalan személyek és elsősorban saját otthonukban élő,
- 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, és igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Célja az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése, magányosságuknak a feloldása valamint a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése. Klubtagok meglévő képességeik, hajlamaik felhasználásával fenntartsák önbecsülésüket, hasznosságérzésüket.

Az intézmény rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. Úgy van kialakítva, hogy tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető legyen, biztosítva van az akadálymentes közlekedés, bútorzata, felszerelése az életkori sajátosságoknak megfelelő.

Az igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi programokat szervez, helyet ad ezeknek, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott legyen.

Szolgáltatások:

- napi egyszeri meleg élelem biztosítása,
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- szabadidős programok szervezése és lebonyolítása, éves programterv szerint
- szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való hozzájutás megszervezése, (vércukor-, vérnyomás-, testsúlymérés, évente szem-, hallásvizsgálatok, tüdőszűrés,)
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyek intézésének segítése az ellátottak kérése alapján: kérelmek kitöltése, Posta, Polgármesteri Hivatal stb)
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
- pszichés gondozás,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
- együttműködés, folyamatosan kapcsolatot tartás a háziorvosi szolgálattal, a kórházi szociális nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást, vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, Család és Gyermekjóléti Szolgálattal
- személyszállítás, a nappali ellátásban részülők számára megkönnyíti a jogosult igénybe vevő közlekedését, mivel csak ily módon tud a klubba eljutni.
Szállítás feltételei: aki másképpen nem képes az intézmény látogatására
egészségi állapota miatt, mozgásában tartósan korlátozott, kórház, illetve súlyosabb, huzamos ideig tartó betegség utáni állapot miatt, átmenetileg,
- lehetőséget biztosítunk manikűr, pedikűr, fodrász szolgáltatásainak igénybe
vételére, illetve különböző mozgásformák gyakorlására személyi edző
felügyeletével.

A klubban csak az étkeztetésért előre jövedelemfüggően személyi térítési díjat kell fizetni, melyről számlát ad az intézmény. Nem haladhatja meg az igénylő havi jövedelmének 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetében.

Jelentkezés módja, feltételei:
A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, illetve a háziorvostól telefonon vagy személyesen.
Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
- személyi igazolvány,
- TAJ kártya,
- utolsó havi nyugdíjszelvény (banki átutalás esetén számlakivonat),
- házi orvosi igazolás,
- valamint egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet.

Alkalmazott dokumentumok:
- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vételéhez,
- nyilvántartás az idősek nappali szolgáltatást igénybe vevőkről,
- megállapodás,
- egyéni gondozási terv
- nappali ellátásban részesülő látogatási és eseménynaplója,

Az intézmény házirendjét mindenki köteles betartani, mely tartalmazza a: nyitvatartási időt, szolgáltatások körét, étkezések rendjét, intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, jogorvoslat lehetőségét.

Látogasson el hozzánk, szívesen állunk rendelkezésére!

Elérhetőségeink:
Cím: 2151 Fót, Hargita u. 36.
Kapcsolattartó: Nagy Manuéla szociális gondozó
Telefon: (27) 358-436, 06-70 339-64-60
E-mail: fotigondozasikozpont @ gmail.com
Honlap: www.foteszei.hu

Az oldal sütiket használ, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhasson